Karpers houden van obstakels, lees nu alles over obstakelvissen!

Obstakelvissen op karper, tips, trick en nog veel meer!

Obstakelvissen op karper is een vak apart en zeer zeker niet voor iedereen weggelegd. Toch kun je met een beetje boerenverstand en een goede voorbereiding behoorlijk succesvol zijn in deze speciale manier van karpervissen. Een obstakel is voor ons karpervissers vaak iets dat ons verhindert of lastig maakt om een karper probleemloos in het net te krijgen. Toch zijn veel obstakels niet onoverkomelijk en soms kunnen we ze zelfs in ons voordeel gebruiken.

Rainbow is het ultieme water om het obstakelvissen op karper uit te oefenen.
Rainbow is het ultieme water om het obstakelvissen op karper uit te oefenen.

Obstakelvissen op karper, sommige vissers haten het en anderen weten er mee om te gaan, echter één ding is zeker; karpers houden van obstakels!

In deze tweeluik wil ik dieper ingaan op de beetregistratie, de diverse soorten obstakels, de visveiligheid en de manier van drillen. Tot slot is er ook een leuk praktijkverhaal om het geheel te verduidelijken. Kortom reden te meer om dit artikel eens aandachtig door te lezen!

Obstakelvissen op karper, tips, trick en nog veel meer!

Beetindicatie bij het obstakelvissen op karper

Semi strakke lijn bij het obstakelvissen op karper

Hoe karpervissen bij bomen en takken die in het water liggen?

Plan van aanpak bij het obstakelvissen op karper

Wat is de beste manier om te karpervissen tegen brugpijlers?

Wat zijn de belangrijke wetmatigheden bij het obstakelvissen op karper?

Welke kracht kun je maximaal uitoefenen op een karper?

Karpervissen en Waterplanten hoe pak je dat aan?

Andere techniek bij het obstakelvissen op karper tussen de waterplanten.

Stenen, basaltblokken hoe vang je daar je karpers?

Taluds kunnen voor veel problemen zorgen tijdens het karpervissen.

Karpervissen tussen het drijfvuil en vaarverkeer hoe doe je dat?

Samenvatting deel 1 obstakelvissen op karper

obstakelvissen op karper lees hier alle tips en de juiste aanpakt
Grote karpers houden van obstakels en wanneer je het obstakelvissen op karper onder de knie hebt zijn ze relatief eenvoudig te vangen.

Beetindicatie bij het obstakelvissen op karper

Een goede beetregistratie is, zeker bij het obstakelvissen op karper van cruciaal belang. Des te beter en eerder je een aanbeet doorkrijgt, des te sneller er ook gereageerd kan worden. Vooral dit laatste, betekent kostbare seconden in ons voordeel. Immers; wanneer een karper niet of nauwelijks op gang kan komen, dan is er de mogelijkheid het grootste om de vis te kunnen stoppen of zijn koers te wijzigen. De hengelopstelling, gevoeligheid van de beetmelder, soortelijke massa van de hoofdlijn.

Maar ook de soort waker en manier waarop de waker onder de hengel hangt bepalen in hoge mate de beetindicatie. De beste beetindicatie krijg je als de hengel in het verlengde van de hoofdlijn ligt, waarbij de top precies naar onze aasaanbieding wijst. De waker dient dan een stukje onder de hengel te hangen, zodanig dat deze zonder problemen, dus zonder dat er lijn van de spoel moet worden getrokken nog een centimeter of tien omhoog kan.

Daarbij moet de waker ook voldoende naar onderen kunnen zakken, zodanig dat terugzakkers goed weergegeven kunnen worden. Alles staat of valt met het gewicht van de waker, want die bepaalt of alles perfect in balans is. Met andere woorden een te zware waker geeft wel perfect een terugzakker weer, maar zal een vis die van ons afzwemt slecht registreren.

Dit heeft te maken met het feit dat, alvorens de zware waker in beweging kan komen, de vis eerst de lijn dusdanig strak moet zwemmen totdat deze onder voldoende spanning komt te staan om de waker omhoog te kunnen trekken. Andersom zal een hele lichte waker een van ons wegzwemmende vis zeer snel weergeven. Terwijl een terugzakker in veel gevallen veel later doorgegeven wordt.

Semi strakke lijn bij het obstakelvissen op karper

Persoonlijk span ik de lijn semi strak op. Op deze manier wordt de bocht in de lijn zo klein als mogelijk gehouden. Het mag duidelijk zijn dat een licht zinkende lijn sterk in het voordeel is ten opzichte van een hele zware lijn. Uiteraard zal een hoofdlijn met weinig rek een aanbeet beter doorgeven dan een lijn met veel rek. Dit gaat nog meer tellen wanneer er een bepaalde afstand overbrugd moet worden. Ook een toplood of een flying backlead laat ik bij het obstakelvissen liever in mijn vistas. Ook het gebruik van een hoofdlijn met een hoog soortelijk gewicht, zoals fluoro carbon geeft een hele slechte beetregistratie. Immers een karper kan gemakkelijk naar links of rechts zwemmen zonder daarbij de volledige hoofdlijn te verslepen.

Want het overgrote deel van dit type lijn zal wegzinken in het bodemsediment en net als een toplood de beetregistratie ernstig belemmeren. Wanneer we vervolgens de laatste meter onder de loep nemen. Dan valt op dat een zwaar schuiflood, of het helikoptersysteem veruit de beste beetregistratie zal geven. Dit op de voet gevolgd door het semi-vastloodsysteem.

karpers houden van obstakels
Obstakelvissen op karper is iets wat ik persoonlijk heel leuk vind! Een ding is zeker karpers houden van obstakels!

En hoewel bovenstaande voor het grote gros van de obstakels bovenstaande van toepassing is, zijn er ook situaties waarbij een iets andere hengelopstelling gewenst is. Denk maar eens aan oevers met grote keien of wateren die dermate vol met obstakels zitten dat de lijn niet over de bodem mag lopen. Eigenlijk komt het er op neer dat iedere vorm van obstakelvissen weer een andere hengelopstelling en techniek vraagt. Laten we daarom maar eens de verschillende technieken koppelen aan de meest voorkomende obstakels.

Hoe karpervissen bij bomen en takken die in het water liggen?

Overhangende bomen en in het water liggende takken zijn obstakels die in veel wateren voorkomen. Niet alleen zijn dit ware holding area’s voor de karpers, ook zijn deze obstakels vaak lastig te bevissen. In deze situatie zit er niet veel anders op dan de zogenaamde ‘hook and hold’ tactiek toe te passen, waarbij de vis zo weinig mogelijk speling krijgt. Dit is een techniek waarbij je bij een aanbeet met de hand op de slip gecontroleerd naar achter loopt en zo de vis proberen van koers te laten wijzigen. Wat ik zelf heel belangrijk vind is; de stekkeuze ten opzichte van het obstakel. Een karper mag onder geen beding met de uitstaande lijn een ander obstakel kunnen bereiken. Doordat je de vis blokt, kan deze alleen naar boven of naar links of rechts afbuigen.

Om dit nog wat meer te bewerkstelligen vis ik met een dichtgedraaide slip op een dusdanige manier achter mijn hengels dat ik deze direct onder handbereik heb liggen. Het is dan ook zaak om bij een aanbeet direct met de hengel naar achteren te lopen. Dit naar achteren lopen met de hengel in de handen moet natuurlijk wel enigszins met beleid gebeuren. Het kan ook best voorkomen dat je twee stappen naar achteren kan doen en vervolgens weer een stap naar voren moet doen. Probeer altijd op de buiging van de hengel de vis af te drillen. Dit doe je door de hoek in de hengel op ongeveer 90 graden ten opzichte van de hoofdlijn te houden.

Plan van aanpak bij het obstakelvissen op karper

Maak altijd een plan wat je gaat doen bij een aanbeet, desnoods oefen je het een keer zodat je goed voorbereid achter de hengels zit. Indien de obstakels echt ‘serieus’ zijn, is het raadzaam om niet te lange sessies te draaien. Je moet echt met je volle aandacht vissen anders verspeel je te veel vissen. Wat ik ook altijd probeer te doen is recht op de dikste tak of brugpijler vissen. Op deze manier kan een vis ook nooit ‘rechtdoor’ en stuur je de vis automatisch al naar links of naar recht en in het gunstigste geval naar het oppervlak. Soms kun je niet voorkomen dat de vis toch net achter een tak zwemt. Dan is het zaak dat je verder geen mm ruimte meer geeft. In veel gevallen trek je de vis er vervolgens alsnog uit mits je met de juiste leader en hoofdlijn combi vist.

Een gevlochten lijn is bij dit type obstakel uit den boze. Wanneer het in contact met het hout komt snijdt een gevlochten lijn eenvoudig diep in het vaak rotte hout. Een mono snagleader glijdt er overheen en blijft vrijwel nooit ‘hangen’ in het hout. Persoonlijk vis ik graag met tungsten leaders. Deze zijn heel erg zwaar. Zelfs met een semi strakke lijn er zeker van ben dat de laatste meter goed tegen de bodem ligt. Maar het grootste voordeel is dat deze tubing niet in het half vergaande hout zal snijden. Ik kan op deze manier een vis zelfs terug trekken, mocht deze zich onverhoopt wel om een tak hebben vast gezwommen.

bruggen met mosselen zijn goede karperstekken
De palen onder een brug zijn vaak volledig bezet met driehoeksmosselen

Wat is de beste manier om te karpervissen tegen brugpijlers?

Betonnen pijlers en andere kunstwerken die in het water staan, zoals boeien, palen, oude beschoeiing etc. Deze bevis ik op dezelfde manier als in het water hangende bomen/struiken. De karper mag onder geen beding ook maar een halve meter lijn winnen, want vaak zijn dergelijke obstakels begroeid met driehoeksmosselen en daar is zoals je weet vrijwel niets tegen bestand. Bij dit soort obstakels altijd een goede snag leader gebruiken die werkelijk schuurbestendig is.

KLIK op de foto om de Snag leader te bestellen.
KLIK op de foto om de Snag leader te bestellen.

Een goed gecamoufleerde super schuurbestendige snagleader is al wat je nodig bent voor het obstakelvissen op karper!

Wanneer ik tegen een brug aan vis, hou ik zeker rekening met de stroming. Je kunt wanneer je met de stroom mee vist, de waterdruk van de stroming tijdens de dril in jouw voordeel laten werken. Ook hier is het verstandig om met de hand op de spoel met beleid achteruit te lopen. Opvallend is dat het rek in een nylon hoofdlijn op de een of andere manier erg in ons voordeel werkt. Klaarblijkelijk kost het de vis veel meer moeite en energie om weerstand te bieden tegen het elastisch vermogen van een dergelijke lijn, dit in vergelijking tot een rekloze gevlochten lijn.

Vandaar dat mijn voorkeur uitgaat naar een lijn met wel een beetje rek en ik vrijwel nooit tegen de obstakels aan vis met een gevlochten lijn. Daar komt nog bij dat de houvast van de haak aanzienlijk beter intact blijft door het dempend vermogen van een nylon hoofdlijn. Vooral dit laatste is bij een zware dril absolute een groot pluspunt voor ons als visser. Want wanneer de haakwonde groter wordt neemt de kans op verspelen evenredig toe.

de invisible mono is ideaal voor het obstakelvissen op karper
Ideaal voor het obstakelvissen op karper. KLIK op de foto voor meer informatie.

Invisible mono is een premium copolymeer met buitengewone hoge schuurbestendigheid.

Wat zijn de belangrijke wetmatigheden bij het obstakelvissen op karper?

Er zijn natuurlijk een paar belangrijke wetmatigheden die bepalen hoeveel druk of kracht we kunnen uitoefen op een vis. Een van de allerbelangrijkste punten in deze is, de hoek waaronder we druk op de vis uitoefenen. We weten allemaal wel dat, wanneer we een vis drillen vanuit een boot, een vis veel sterker is dan wanneer we deze vanaf de kant drillen. De hoek die de hoofdlijn maakt ten opzichte van de vis bepaalt in hoeverre we de vis kunnen sturen, maar ook hoeveel kracht een vis kan genereren. Deze vector of resulterende kracht zal, naarmate het water dieper is, kleiner worden. Met andere woorden; des te dieper de stek is waar we de vis haken, des te minder kracht wij op de vis kunnen uitoefenen.

De truc die ik toepas is gebaseerd op bovenstaande stelling van Pythagoras. Door tijdens een aanbeet direct de hengeltop naar onderen te drukken zal de door mij uitgeoefende kracht meer in het verlengde komen te staan met de kracht die de vis uitoefent. Het mooie van deze driltechniek is; dat je de vis veel beter kunt sturen. Het is me meermaals opgevallen dat een vis die ik op deze manier dril, in veel gevallen vrijwel direct na het oppakken van de hengel aan het oppervlak zie verschijnen.

ik gebruik voor het obstakelvissen een maat 4 claw
Een extra sterk haak waarmee je voldoende kracht kunt uitoefenen tijdens de dril is van essentieel belang!

KLIK op de foto voor meer informatie over onze vlijmscherpe Claw haken.

Welke kracht kun je maximaal uitoefenen op een karper?

Dit is in mijn ogen het grootste voordeel dat je kunt bewerkstelligen, want wanneer de vis in het oppervlak is, is de kracht die jezelf kunt uitoefenen op de vis het allergrootst. Een ander feit is dat je bij het obstakelvissen in de meeste gevallen beter met een parabolische hengel kunt vissen dan een hengel die alleen buigt in het topdeel. Nu zal je misschien denken; dat je met deze laatste hengel toch meer kracht zou moeten kunnen genereren op een gehaakte vis. Dit is echter ten dele waar. Doordat alleen maar de topsectie van de hengel krom gaat, gaat een groot gedeelte van de krachten die we uitoefenen verloren in de lengte van de hengel zelf. Het enige waar deze laatste hengel in zijn voordeel is, is het geval wanneer je op diep water vist en je de hengel goed onderwater kunt drukken tijdens de dril.

In alle andere gevallen zal de fast tapered hengel zijn meerdere moeten erkennen in de eerst genoemde parabolische hengel. Doordat deze laatste tijdens de dril tot in het handvat krom kan gaan zal de door ons uitgeoefende kracht veel meer in het verlengde van de hoofdlijn komen te liggen waardoor er automatisch meer kracht wordt overgebracht op de vis. Daarbij is een parabolische hengel ook wat vergevingsgezinder tijdens de verdere dril. Ook dat is een niet te onderschatten factor in het succesvol landen van een vis.

Wiervelden zijn geliefkoosde plekken voor de karpers en met een beetje goede voorbereiding erg succesvol te bevissen
Wiervelden zijn geliefkoosde plekken voor de karpers en met een beetje goede voorbereiding erg succesvol te bevissen

Karpervissen en Waterplanten hoe pak je dat aan?

Wiervelden in welke vorm dan ook zijn vaak holding area’s voor de karpers. Voor ons als visser kunnen ze echter voor grote problemen zorgen. Niet alleen tijdens de dril, maar ook wanneer we inwerpen, want dan kunnen ze onze aasaanbieding behoorlijk ruïneren. Wanneer je op een water vist met veel lelies, waterpest of hoornblad kun je mijns inziens gewoon niet zonder een boot. De kans dat een vis zich vast zwemt, is vrijwel zeker aanwezig. Het beste plan is om direct na een aanbeet met de boot naar de gehaakte vis toe te varen.

Met een dunne gevlochten hoofdlijn, snij je eenvoudig door de waterplanten heen. KLIK op de foto voor meer informatie.
Met een dunne gevlochten hoofdlijn, snij je eenvoudig door de waterplanten heen. KLIK op de foto voor meer informatie.

Zet tijdens de eerste fase van de dril dan ook niet te veel druk op de lijn, maar zorg eerst dat je boven de vis komt met de boot. De kans dat een gehaakte vis rustig in de waterplanten blijft liggen is met deze manier van drillen veel groter. Verder maak ik bij veel waterplanten altijd gebruik van een drijvende, gevlochten hoofdlijn. Hiermee voorkom je dat de hoofdlijn naar verloop van tijd diep tussen de waterplanten weg zakt.

Daarnaast is een gevlochten lijn veel scherper dan een nylon hoofdlijn waardoor deze eerst genoemde lijn zich als het ware door de planten heen snijdt. Des te dunner de gevlochten lijn, des te beter snijdt het zich door de waterplanten heen. Een andere mogelijkheid is het vissen met een dobbersysteem. Door het drijfvermogen van de dobber loopt de hoofdlijn door het oppervlak heen. De lijn wordt op deze manier mooi vrij gehouden van de vele onderwaterplanten.

Andere techniek bij het obstakelvissen op karper tussen de waterplanten

Een andere techniek die ook erg goed werkt is door gebruik te maken van een naar verhouding dunne gevlochten hoofdlijn. Zeker wanneer de plantengroei niet al te massief is kun je met een dunne gevlochten lijn heel eenvoudig door de planten heen snijden. Op deze manier kun je vrij eenvoudig een vis veilig het landingsnet in trekken. Naast de laten we zeggen ‘zachte’ waterplanten zijn er ook hardere waterplanten zoals riet, veenwortel kikkerbeet etc. Deze hardere waterplanten zijn te vergelijken met in het water liggende bomen of takken.

Als een vis hier een keer in zwemt, is het erg moeilijk om hem nog te vangen. Het is ook om die reden dat ik in dit geval met een dichtgedraaide slip vis en middels het naar achteren lopen de vis probeer te blokken. Mocht een vis zich wel bijvoorbeeld wel diep het riet in weten te boren dan rest er niet veel meer dan er achter aan te gaan en proberen de vis met de hengel hooghoudend uit het riet te plukken. In een enkel geval wanneer een vis achter een rietpluk langs zwemt, kun je ook de vis extra lijn geven zodat deze uit het riet zwemt en vervolgens kun je weer kracht zetten. Uiteraard met de hengels in de hoogst mogelijke stand zodat de lijn achter het riet vandaan kan komen.

obstakelvissen op karper kan hele mooie vissen opleveren
In een ochtend vier vissen vangen die ik alle vier succesvol uit een in het watergevallen boom wist te “plukken

Stenen, basaltblokken hoe vang je daar je karpers?

Stenen, basaltblokken en driehoeksmosseltjes kun je in de meeste gevallen wel in één adem noemen. Vrijwel alle kanalen die ik bevis, zijn voorzien van een oeverbescherming bestaande uit op één gestapelde basaltblokken. Deze rotsen zitten op hun beurt waar vol met mosselen. Mijn prioriteit ligt bij dit soort obstakels bij het voorkomen dat de lijn in aanraking komt met de bodem. Het liefste vis ik dan ook met een vrij lange hengel (13ft) om zo de lijn maximaal uit de gevaarlijke oeverzone te houden.

In verreweg de meeste gevallen maak ik gebruik van een dobbersysteem, die er voor zorgt dat mijn hoofdlijn niet in contact kan komen met de bodem. Vaak zet ik deze tactiek in, in combinatie met een RVS V-steun waar mijn hoofdlijn doorheen loopt. Aan deze steun heb ik een wasknijper bevestigd, waarmee ik de hoofdlijn kan opspannen tussen de V-steun en de hengel. Op deze manier heb ik nagenoeg geen lijn meer uitstaan en na een aanbeet loop ik rustig naar de V=steun en dril de vis vanaf daar verder af.

Wanneer ik geen gebruik kan maken van een dobbersysteem, maak ik steevast gebruik van een tweetal meters sinking rig tube als leader materiaal. Door de dikte en stijfheid van dit leadermateriaal voorkom ik dat de lijn tussen de stenen komt vast te zitten. Tevens geeft deze tube extra bescherming aan de hoofdlijn en dat is met de vele mosselen geen overbodige luxe. Wel is het raadzaam om de tube even middels wat stoom recht te maken zodat deze nog wat beter op de stenen blijft liggen i.p.v. er tussen te zakken.

Doorgebruik te maken van een rvs V steun en een wasknijper laat ik de lijn over de kant lopen. Dit inplaats van door het water over de basaltkeien.
Doorgebruik te maken van een rvs V steun en een wasknijper laat ik de lijn over de kant lopen. Dit in plaats van door het water over de basaltkeien.

Taluds kunnen voor veel problemen zorgen tijdens het karpervissen

Zelfs op een naar het oog obstakelvrij water kan een andere vorm van obstakels zich voordoen in de gedaante van steile taluds. Zeker wanneer deze taluds zich vrij ver van de oeverzone bevinden, kun je er nagenoeg zeker van zijn dat je tijdens de dril te maken krijgt met een serieus probleem. De kans dat de hoofdlijn tijdens de dril in het talud snijdt is vrijwel onontkoombaar. Je mag er van uitgaan dat wanneer een vis op dieper water achter het talud blijft hangen, je de vis bij dit type obstakel zonder aanpassingen in het systeem met grote zekerheid verspelen. Het beste wat je kunt doen om te voorkomen dat de hoofdlijn zich in het talud zal vastzetten.

Is direct bij een aanbeet middels een boot de vis te gaan halen. Uiteraard zal het gebruik van een boeiensysteem waardoor de lijn in een heel andere hoek over het talud heen loopt een groot pluspunt zijn. Temeer wanneer er ook nog eens veel mosselen op het talud staan, is dit de enige oplossing om een vis succesvol in het net te krijgen. Duidelijk mag zijn dat je de hengels in dit geval het beste met de toppen omhoog kunt opstellen. De lijn zal tijdens een aanbeet als het ware vrij van de bodem getrokken zal. Zodat de kans van insnijding aanzienlijk wordt gereduceerd.

Karpervissen tussen het drijfvuil en vaarverkeer hoe doe je dat?

Drijfvuil en vaarverkeer kunnen ook voor veel problemen zorgen. Het is in de meeste gevallen beter om de toppen onderwater te steken, dan gebruik te maken van toploden. Je kunt helaas niet altijd zonder toplood. Je moet soms bepaalde concessies doen, zeker wanneer je naar de overkant van een kanaal vist.

Ik maak dan gebruik van zelfgemaakte toploden met een stuk kurk en een twintig a dertig centimeter lange afstandshouder. Met deze afstandshouders hou ik de hoofdlijn vrij van de bodem. Zo voorkom ik dat de lijn beschadigd raakt door de op de bodem liggende mosselen en of stenen. Tegen drijfvuil kun je vaak niet heel veel doen. Vaak is het verstandig om een stek op te zoeken in een binnenbocht.

Op deze manier gaat het meeste drijfvuil aan de overkant voorbij. Waardoor je in veel gevallen toch nog kunt blijven vissen. Op een rivier vissen is het hard werken. Wil je efficiënt vissen, dan ontkom je er niet aan om geregeld de montage binnen te draaien en te controleren. In sommige gevallen kan het ook lonend zijn om de toppen juist heel hoog te zetten. Dit om zo min als mogelijk lijn in het water te hebben. Zodat het meeste drijfvuil wat voor de oever drijft onder de hengels door kan gaan.

In deel twee gaan we de theorie aan de praktijk koppelen. Uiteraard gaan we kijken naar de laatste meter. En beschrijf ik een leuke anekdote over het obstakelvissen
In deel twee gaan we de theorie aan de praktijk koppelen. Uiteraard gaan we kijken naar de laatste meter. En beschrijf ik een leuke anekdote over het obstakelvissen

Samenvatting deel 1 obstakelvissen op karper

Willen we kostbare seconden in ons voordeel winnen dan blijkt wel dat de beetregistratie, maar ook de positionering van onze hengels ten opzichte van het obstakel en de manier van drillen een hele grote factor spelen in het wel of niet succesvol landen van een karper. Elke type obstakel is weer anders en vraagt ook weer om een iets andere aanpak. Met een beetje boerenverstand een oplettende houding en door snel te reageren kun je nagenoeg iedere vis de baas die zijn toevlucht zoekt in de obstakels. Neemt niet weg dat er soms ook omstandigheden zijn, waarbij je als visser zijnde je verantwoordelijkheid moet nemen. Soms moet je het obstakel links laten liggen!

Maak daarom altijd een plan van aanpak en doordenk alles tot in het kleinste detail voor het obstakelvissen. Een eenmaal gehaakte vis is volledig afhankelijk van de kunde waarover de visser beschikt. Bedenk ook dat de vissen trager reageren in de koudere maanden. Maar ook in perioden wanneer het zuurstofgehalte van het water wat lager is. Je bent onder deze omstandigheden zeker in het voordeel. In deel twee gaan we nog even iets dieper in op de laatste meter. Ook ga ik een leuke anekdote vertellen om zo de theorie aan de praktijk te koppelen. Hopelijk kun je met de informatie uit deze beide artikelen jouw manier van obstakelvissen verbeteren

KLIK hier om deel 2 te lezen: “Karper-rigs voor het obstakelvissen